قایقرانی

  • انتصاب در هیئت ورزش های همگانی

    نائب رئیس هیئت قایقرانی استان خوزستان منصوب شد

    به گزارش پایگاه خبری ورزش شهرستان بندر ماهشهر با پیشنهاد خادمعلی تهذیبی رئیس هیئت قایقرانی استان خوزستان و موافقت اداره کل، طی حکمی با امضاء فرامرز کیانی زاده مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان، سرکار…

  • خادم علی تهذیبی و میرفیضی

    رئیس هیئت قایقرانی بندر ماهشهر منصوب شد

    به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان شهرستان بندر ماهشهر با پیشنهاد خادم علی تهذیبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندر ماهشهر و تایید هیئت قایقرانی استان خوزستان سید محسن میرفیضی به عنوان رئیس هیئت قایقرانی بندر…