- پایگاه خبری ورزش و جوانان ماهشهر - http://irhamegani.com -

کانون هواداران قلب ورزش بندر ماهشهر است

هواداران ماهشهری

به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر همگان اذعان دارند که هیچ مجموعه ای بدون یار دوازدهم که همان هواداران میباشند نمیتواند موفق شوند لذا میطلبد که مسئولین محترم شهرستان نگاه ویژه تری را به این قشر مهم داشته باشند.

اعتقاد ما بر این است که تقویت و حمایت از کانون هواداران باعث شور و نشاط اجتماعی میشود و باید شرایطی را فراهم کنیم تا جوانان این شهرستان بیش از پیش به استقبال و هواداری از تیم های ورزشی شهرستان بیایند.

مسئولین و مدیران باید بدانند بی مهری و کم توجهی به هواداران نه تنها باعث تضرر آن مجموعه خواهد شد بلکه دور کردن هواداران از ورزش میتواند در بحث جرائم و …. در سطح شهرستان تاثیرات منفی ای داشته باشد.