شنا

  • ماجراهای تمام نشدنی استخر المپیک بندر ماهشهر!

    اهدایی شورای راهبردی به مردم شهرستان ، به کام اداره کل ورزش و جوانان به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهربا تصمیم  شورای راهبردی و شورای سیاست گذاری بندر ماهشهر استخر المپیک احداث و در اختیار…

  • اتفاقاتی خوب در برنامه ریزی استخر المپیک

    به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر پس از انتصاب غلام زورآزمایی مرد محبوب ورزش شنا ماهشهر به عنوان مسئول استخر المپیک علاوه بر اتحاد بیش از پیش خانواده شنا این استخر با برنامه ریزی مناسب…