فوتبال

  • پیشکسوتان ماهشهر مورد تجلیل قرار گرفتند

    به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم ماهشهر در مجلس صبح پنجشنبه در این مراسم گفت: تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان و استادان ورزش این شهرستان کار بسیار پسندیده ای بود که به همت فرمانداری شهرستان برگزار…