ویژه

  • ماجراهای تمام نشدنی استخر المپیک بندر ماهشهر!

    اهدایی شورای راهبردی به مردم شهرستان ، به کام اداره کل ورزش و جوانان به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهربا تصمیم  شورای راهبردی و شورای سیاست گذاری بندر ماهشهر استخر المپیک احداث و در اختیار…

  • حال ورزش ماهشهر خوب نیست ; مسئولین بسم ا…

    ورزش قطب اقتصادی کشور حال و روز خوبی ندارد. به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر عملکرد ضعیف اداره ورزش و جوانان بندر ماهشهر باعث دلسردی خانواده ورزش این شهرستان شده است. انتظار میرفت بندر ماهشهر…