قایقرانی

  • نائب رئیس هیئت قایقرانی استان خوزستان منصوب شد

    به گزارش پایگاه خبری ورزش شهرستان بندر ماهشهر با پیشنهاد خادمعلی تهذیبی رئیس هیئت قایقرانی استان خوزستان و موافقت اداره کل، طی حکمی با امضاء فرامرز کیانی زاده مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان، سرکار…

  • رئیس هیئت قایقرانی بندر ماهشهر منصوب شد

    به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان شهرستان بندر ماهشهر با پیشنهاد خادم علی تهذیبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بندر ماهشهر و تایید هیئت قایقرانی استان خوزستان سید محسن میرفیضی به عنوان رئیس هیئت قایقرانی بندر…