جانبازان و معلولان

  • مسابقات چند گانه مراکز ذهنی در ماهشهر

     رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین ماهشهر با اعلام این خبر گفت: در راستای اهداف پژوهشی و ظهور خلاقیت‌ها و ارتقای توان ذهنی و مهارتی و همچنین با هدف ایجاد رقابتی مفید و سالم در…