دفعات بازدید: 2,390

تاریخ انتشار: 1393/01/03 - 1:24

با پيشكسوتان خوزستاني نامهرباني مي‌كنند

بايد شرايطي به وجود آيد تا جايگاه پيشكسوتان در جامعه خدشه‌دار نشود.

حميد سالمي، رئيس كانون پيشكسوتان ورزش خوزستان ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: نسل جديدمان بايد بدانند كه پيشكسوتان ما در چه زمينه‌اي و چگونه براي اين استان افتخارآفريني كرده‌اند و فعاليت تعدادي از پيشكسوتان استان در
 سال جاري نيز همچنان استمرار دارد. وي تاكيد كرد: در طول ماه‌هاي گذشته نشست‌هاي متعددي برگزار كرديم و با همكاري اداره كل ورزش و جوانان و هيات همگاني استان برنامه‌هاي ديگري نيز در دستور كار كانون قرار گرفت.
سالمي افزود: متاسفانه‌ عده‌اي در ورزش خوزستان به عينه ديده مي‌شوند كه با پيشكسوتان و دلسوزان ورزش نامهرباني زيادي مي‌كنند كه بايد با آنها برخورد كرد. وي درخصوص اعتراض برخي پيشكسوتان استان که هر كدام رشته ورزشي خاصي را دنبال مي‌كنند و انتظار آنها اين است كه روساي هيات‌ها از تجربه آنها استفاده كنند، اما برخي از روساي هيات‌هاي استان با وجود اين پيشكسوتان عرصه كار خود را تنگ مي‌بينند و به همين دليل برخي از پيشكسوتان از وضعيت فعلي ناراضي هستند، ولي برخي از آنها انتظارات بالايي دارند كه براساس امكانات موجود هيات‌هاي استان و اداره كل ورزش محقق كردن اين درخواست‌ها امكان‌پذير نيست.

ارسال دیدگاه