- پایگاه خبری ورزش و جوانان ماهشهر - https://irhamegani.com -

شما دوست دارید با کدامیک از زحمتکشان ورزش مصاحبه کنیم؟

مصاحبه

ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز

با سلام

این سایت به پیشنهاد شما عزیزان قصد دارد با زحمتکشان عرصه ورزش در قسمت آقایان و بانوان مصاحبه نماید ، این زحمتکشان شامل (پیشکسوتان ، مربیان ، سرپرستان ، بازیکنان ، روسای هیئت ها ، مسئولین ادارات ، روسای امور ورزش و ….. میباشد.

لذا از همه شما عزیزان خواهشمند است در این مهم ما را یاری بفرمائید و پیشنهاد دهید که شما خواهان مصاحبه با کدامیک از زحمتکشان ورزش هستید؟

شما دوست دارید با کدامیک از زحمتکشان ورزش مصاحبه کنیم؟

منتظر نظرات شما عزیزان در ذیل همین مطلب هستیم