- پایگاه خبری ورزش و جوانان ماهشهر - https://irhamegani.com -

تخصیص اعتبارات اداره کل ورزش خوزستان به بندر ماهشهر به چه میزان بوده است؟

بر اساس اخبار دریافتی اعتباراتی از سوی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان به اداره ورزش و جوانان بندر ماهشهر اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر با توجه به مشکلات عدیده ورزش این شهرستان شنیده شده است که اداره کل ورزش خوزستان طی یکسال گذشته اعتباراتی را به منظور رفع مشکلات ورزش بندر ماهشهر به این شهرستان اختصاص داده ، که این مجموعه خبری قبل از هرگونه قضاوت در خصوص میزان اعتبار و هزینه کرد آن ، از رئیس اداره ورزش و جوانان ماهشهر خواهان پاسخگویی و شفافیت در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی میباشد.