- پایگاه خبری ورزش و جوانان ماهشهر - https://irhamegani.com -

درخشش بدمینتون بازان دختر ماهشهری در مسابقات استانی

به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر مسابقات رنکینگ زیر ۱۱ سال و زیر ۱۵ سال دختران به میزبانی هیات فعال بدمینتون بندر ماهشهر به انجام رسید و نتایج ذیل حاصل شد :
در بخش زیر ۱۵ ساله پیشرفته: مقام اول کوثر خسروی از اهواز
مقام دوم: محیا شریفی از ماهشهر مقام سوم مشترکا: مهسا شنگل و سوگند پناهی از ماهشهر

زیر ۱۵ سال مبتدی :
مقام اول : نرجس شیبانلو از گاز بیدبلند مقام دوم: تینا مهرداد نیا از پتروشیمی اروند د مقام سوم : آگرین حمیدی از باشگاه غدیر اهواز
در بخش زیر ۱۱ ساله پیشرفته

مقام اول: اسرا انصاری از ماهشهر
مقام دوم :دنیا مهبودی از ماهشهر مقام سوم مشترکا: سارینا طهماسب پور ومهتا شریفی از ماهشهر
در قسمت زیر ۱۱ سال مبتدی
مقام اول: دیانا گرامی از بندر ماهشهر
مقام دوم :ایسا چراغی از گاز بیدبلند
مقام سوم مشترکا: آدرینا پروین از باشگاه غدیر اهواز و ترلان اشتری از باشگاه گاز بید بلند