پتروشیمی بندرامام

  • حال ورزش ماهشهر خوب نیست ; مسئولین بسم ا…

    ورزش قطب اقتصادی کشور حال و روز خوبی ندارد. به گزارش پایگاه خبری ورزش ماهشهر عملکرد ضعیف اداره ورزش و جوانان بندر ماهشهر باعث دلسردی خانواده ورزش این شهرستان شده است. انتظار میرفت بندر ماهشهر…